Japans musikk- og teaterhistorie går langt tilbake i tid. De eldste teaterformene var kjent allerede på 700-tallet, samtidig som hoffmusikken gagaku ble utviklet. I Japan bygger de eldste teaterformene på rituelle uttrykksformer via dans, musikk og andre elementer. De japanske musikk- og teatertradisjonene er vidt forskjellige fra europeiske tradisjoner og er vel verdt en nærmere titt om man noen gang har anledning til det. Vi skal se litt nærmere på de forskjellige japanske musikk- og teatertradisjonene, der både dukketeater og taiko-trommer spiller en sentral rolle.

Bunraku dukketeater

Bunrku PuppetDukketeater er ikke bare for de minste i Japan. Bunraku er en type dukketeater som oppsto i Osaka for flere hundre år siden, og blir den dag i dag beundret av både store og små. Tradisjonen og teknikkene er de samme som før, og dukketeateret anses som kunst. Selve dukkene er håndlagede og svært detaljerte, og det kreves tre personer for hver dukke for å styre alle dukkens bevegelser og uttrykk. Tragediene, legendene og kjærlighetshistoriene som utspilles, fremføres med musikk og stemmen til én og samme person.

No

No er en lett blanding av musikk, dans og drama, som stammer fra det 14. århundre. Dette er et langvarig og langsomt teater, som kan oppleves monotont til tider. Noen oppfatter det kanskje som kjedelig, og foretrekker heller det mer fartsfylte kabuki. No er dog en helt unik type forestilling med sterke tradisjoner. Handlingen er som regel basert på historie, legender og litteratur. Språket som brukes, er svært poetisk, så her legges det ekstra trykk på uttalen fremfor bevegelsene, til forskjell fra kabuki.

I no-forestillingene brukes det også flotte kostymer og håndlagede masker med mange detaljer. Disse maskene er svært forseggjorte, og skuespilleren bruker ulike bevegelser for å vise forskjellige følelser. Scenen som brukes til no-forestillingene, er veldig enkel, og det kreves mye fantasi fra publikums side for å tolke settingen til enhver tid. Her er alt veldig minimalistisk, og kun få rekvisitter tas i bruk. En av de viktigste rekvisittene er en japansk vifte. Viften kan symbolisere forskjellige objekter ut fra hvordan den åpnes, lukkes og brukes.

Kabuki

PlayKabuki er et tradisjonelt teater som med overdrevne bevegelser forteller en historie med mye følelser. Teateret inneholder ofte mye dramatikk, mye action, fantastiske kostymer og mye sminke. Også scenen er svært avansert, og den kan ha luker, ulike plattformer og gangbroer. Denne typen teater kan dateres tilbake til 1600-tallet og ble etter sigende først og fremst fremført med kvinnelige skuespillere til å begynne med. Senere gikk man over til å kun bruke menn i rollene, også for å fremstille kvinnelige skikkelser. I dag fremføres forestillingene av både mannlige og kvinnelige skuespillere.

Taiko-trommer

Taiko er en type slaginstrumenter som har en mytisk opprinnelse i japansk folklore. Historiske dokumenter kan tyde på at taikoene ble introdusert via kinesisk og koreansk kultur så tidlig som det 6. århundre. Taiko-trommenes eksistens i Japan på denne tiden bekreftes også av arkeologiske funn. Taiko-trommenes funksjon har variert opp gjennom historien, fra å bli brukt som kommunikasjonsmiddel og i forbindelse med militære øvelser til å være en naturlig del av teaterforestillinger, religiøse seremonier, festivaler og konserter. I dag forbindes taiko først og fremst med flotte trommeopptredener verden over.